Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


strona Urzedu Dzialnicy Rembertow
mapa Rembertowa

 Nasz adres 

ul. Kordiana 31,
04 - 451 Warszawa,
tel.606621052, 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Archiwum aktualności 

 Archiwum aktualności 2012 r. 

12. 12. 2012


Film "Rembertów - Kolebka Orła Białego"
projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Lepszy Rembertów, współfinansowany przez M. St. Warszawa.
Partnerami premiery są:
Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy oraz Rektor Akademii Obrony Narodowej.


W poniedziałek 29 października 2012 roku miało miejsce wydarzenie bez precedensu.
W Klubie Akademii Obrony Narodowej odbyła się premiera filmu o historii i współczesności naszej dzielnicy.
Wydarzenie zgromadziło wielu entuzjaztów i miłośników naszej Małej Ojczyzny - Rembertowa.
Premierę uświetnił występ nowo powstałego chóru AON. Młodym ludziom oraz ich opiekunom życzymy dużo zapału, wytrwałości i wielu sukcesów. Liczymy też, że będą często ozdobą wielu uroczystości.
Imprezę zwieńczyły przyjacielskie rozmowy w kuluarach połączone z degustacją przepysznego tortu!

Kolejne publiczne prezetacje filmu odbyły się w Bibliotece oraz Domach Kultury. Na wszystkich seansach atmosfera była bardzo miła. Ich uczestnicy żywo i bardzo sympatycznie reagowali na fakt zrealizowania filmu krzewiącego zainteresowanie naszą Dzielnicą. Zgłaszali ciekawe pomysł zadbania o przechwanie w pamięci zbiorowej historii poszczególnych Osiedli. Być może doczekają się one realizacji. Może temat okaże się atrakcyjny dla Młodzieżowej Rady, która od 11.12.2012 ma nowego opiekuna, Pana Marcina Orzechowskiego.

___________________________________________________________________________________________________

26. 11. 2012


Uwaga RAS! Film "Rembertów - Kolebka Orła Białego" specjalnie dla Was.

26 listopada 2012 r. godz. 1600, w Ratuszu Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 28


rozpocznie się w ramach zajęć Rembertowskiej Akademii Seniora emisja filmu o naszej Dzielnicy.
Po filmie wykład prof. dr hab. Andrzeja K. Olszewskiego, historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nt. modernizmu polskiego w architekturze rembertowskiej.

___________________________________________________________________________________________________

16. 09. 2012


RAJD ROWEROWY kończący sezon 2012.
organizowany przez Stowarzyszenie Lepszy Rembertów we współpracy z KTK KINOWA


16 września zapraszamy na rajd rowerowy kończący sezon 2012.
Początek rajdu o godz. 10.00.
Spotykamy się na placu przed Domem Kultury przy ul. Komandosów 8.
Trasa rajdu to: Rembertów – Radość – Falenica – Józefów – Anin – Rembertów.
Długość trasy ok. 40 km.
Na zakończenie rajdu zapraszamy na wspólną biesiadę.

___________________________________________________________________________________________________

15. 09. 2012


SPRZĄTANIE ŚWIATA
Posprzątajmy Olszynkę Grochowską

15 września 2012 r. (sobota)  godz. 1100

Stowarzyszenie Lepszy Rembertów serdecznie zaprasza na akcję sprzątania Olszynki Grochowskiej. Spotykamy się w sobotę 15 września 2012 r. o godz. 11.00 przy Pomniku Bohaterów Olszynki Grochowskiej znajdującym się na Osiedlu Kawęczyn-Wygoda u zbiegu ulic Szerokiej i Traczy. Zapewniamy worki, rękawiczki oraz publikacje proekologiczne Lasów Państwowych. Patronat nad tegoroczną akcją objął Pan Prezydent Bronisław Komorowski.

___________________________________________________________________________________________________

27. 08. 2012


Sanacja szkolnej edukacji w dzielnicy Rembertów
<> Prezentujemy autorskie przemyślenia, do wykorzystania przez zainteresowane osoby. U podstaw prezentacji Sanacja szkolnej edukacji w dzielnicy Rembertów leżą wnioski ze sprawdzonych pozytywnych doświadczeń pedagogicznych podporządkowanych rozwojowi uczniów. Oto ważniejsze z nich:

1) uczniowie mogą być lepiej prowadzeni, z wykorzystaniem bogactwa sytuacji uczenia się,

2) o efektach edukacji rozstrzyga lokalny system dydaktyczny, czyli wszystkie wydarzenia z udziałem dziecka i w jego otoczeniu,

3) głównym problemem do rozwiązywania jest uruchomianie skuteczniejszego wspierania każdego dziecka w jego staraniach stawania się dojrzalszym człowiekiem,

4) stopniowej przebudowy wymaga praca szkół, co jest osiągalne, ale dość trudne, bo trzeba zajęcia szkolne lepiej dopasować do zindywidualizowanych potrzeb uczniów, zmieniając równocześnie system oceniania uczniowskich osiągnięć na silniej motywujący do wysiłku,

5) sanacja (naprawa) szkolnej edukacji może zaistnieć przy długotrwałym wysiłku całego środowiska życia każdego dziecka (zwłaszcza nauczycieli współpracujących z rodzicami), z wykorzystaniem lepiej zorganizowanych zewnętrznych wsparć szkół (wyposażania, dokształcania i doradztwa pedagogicznego); sanacja powinna zaistnieć, bo każde dziecko ma jedno życie, a niepowodzenia utrwalają się,

6) ważne jest mądre i skuteczne motywowanie i wspomaganie nauczycieli w uzyskiwaniu zwiększonych efektów ich pracy, wyrażających się przede wszystkim we wzroście motywacji uczniów do uczenia się,

7) reasumując, o powodzeniu pedagogicznym rozstrzyga dużo czynników, a rozstrzygające znaczenie ma, oprócz jakości szkolnych zajęć, sposób porozumiewania się nauczycieli z uczniami, uczniów z sobą, nauczycieli z pracodawcami, co właśnie proponujemy ulepszać.

Z osobami zainteresowanymi sanacją szkolnej rembertowskiej edukacji (z dyrektorami szkół, z rodzicami, z nauczycielami i z uczniami) możemy odbyć oddzielną dłuższą rozmowę, wzajemnie wyjaśniając sobie rozmaite kwestie złożonego systemu środowiskowej współpracy, która bywa na bardzo różnym poziomie, a ten poziom ma duży wpływ na wyzwalanie lub zmniejszanie chęci uczenia się. O poziomie środowiskowej komunikacji decydują wszyscy jej uczestnicy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: w.potega@neostrada.pl, tel. 607 399 526.

Prezentacja >>>

___________________________________________________________________________________________________

10. 08. 2012


RAJD ROWEROWY w ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ
organizowany przez Stowarzyszenie Lepszy Rembertów we współpracy z KTK KINOWA

Trasa: REMBERTÓW - OSSÓW - REMBERTÓW, około 40km;
Zbiórka Dom Kultury Nowy Rembertów ul. Komandosów 8 godz. 9.30;
Prowadzący: R. Zagórski, R. Molęgowski;
Kontakt do osób prowadzących:
- RADOSŁAW ZAGÓRSKI kom. 606 627 359
- ROBERT MOLĘGOWSKI kom. 601 723 565

Serdecznie zapraszamy na inne imprezy organizowane przez zaprzyjaźniony Klub Turystyki Kolarskiej Kinowa - Warszawa.
Przedstawiamy program imprez na rok 2012. >>>

Opis rajdu Tylicz - Słowacja. 21-29 lipiec 2012 r. >>>
Trasa rajdu Tylicz - Słowacja. >>>
Karta zgłoszenia na rajd Tylicz - Słowacja. >>>

Rajd majowy im. W.BALICKIEGO - Kalisz. 3 - 6 .05. 2012 r. >>>
Mapka rajdu majowego im. W.BALICKIEGO - Kalisz. >>>

___________________________________________________________________________________________________

23. 04. 2012


"RAJDY ROWEROWE."
Inauguracja sezonu.

22 kwietnia 2012 r. (niedziela)  godz. 1030

Wzorem roku ubiegłego właśnie tego dnia rozpoczęliśmy w Rembertowie sezon turystyki rowerowej.

Pierwszy wiosenny rajd odbył się pod patronatem i z udziałem Burmistrz Rembertowa Pani Agnieszki Kądei. W imprezie uczestniczyło 35 osób (dwie grupy).

Inauguracyjny rajd rowerowy został zorganizowany przez zespół członków Stowarzyszenia Lepszy Rembertów, pracujący pod kierownictwem Wiceprezes Agnieszki Zielińskiej. Czynny wkład w organizację rajdu wnieśli: Jadwiga Cegielska, Radek Zagórski, Sylwester Bielawski, a wspierali nas niezastąpieni: Jerzy Winsze i Robert Molengowski.

Raj był poprzedzony bezpłatnym przeglądem rowerów mieszkańców Rembertowa, solidnie przeprowadzonym przez Panów Winsze (seniora i juniora), przy wydatnej pomocy Kierowniczki Administracji Domu Kultury Pani Marzeny Kosowskiej, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i włożony wysiłek.

Wyłonił się zespół przyjaznych sobie i wspierających się ludzi, promujących jeżdżenie rowerem. Już zapowiadamy, że w sierpniu, w rocznicę Bitwy Warszawskiej zostanie zorganizowany rajd upamiętniający to historyczne wydarzenie.

Warto rozwijać inicjatywę jeżdżenia na rowerach, zarówno po ulicach Rembertowa jak i po leśnych utwardzonych ścieżkach.

Za zorganizowanie sympatycznej imprezy inaugurującej sezon turystyki rowerowej w Rembertowie wszystkim jej twórcom oraz uczestnikom serdecznie dziękuję.

Witold Potęga - Prezes SLR

Serdecznie zapraszamy na imprezy organizowane przez zaprzyjaźniony Klub Turystyki Kolarskiej Kinowa - Warszawa.
Przedstawiamy program imprez na rok 2012. >>>

Opis rajdu Tylicz - Słowacja. 21-29 lipiec 2012 r. >>>
Trasa rajdu Tylicz - Słowacja. >>>
Karta zgłoszenia na rajd Tylicz - Słowacja. >>>

Rajd majowy im. W.BALICKIEGO - Kalisz. 3 - 6 .05. 2012 r. >>>
Mapka rajdu majowego im. W.BALICKIEGO - Kalisz. >>>

___________________________________________________________________________________________________

22. 05. 2012


ŚWIĘTO CYKLICZNE

1-3 czerwca 2012 r. (piątek-niedziela)

Dni 1-3.06.2012 zostały ogłoszone Świętem Cyklicznym akcji Polska na Rowery. Organizatorem Akcji jest Agora S.A. a Partnerem Stowarzyszenie „Miasta dla rowerów”. W tym okresie w całej Polskce kto żyw wsiada na rower.

Więcej na: WWW.POLSKANAROWERY.PL
<      <<<   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009     >>>      >  

Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone