Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


Urzad Dzielnicy W-wa Rembertow

mapa Rembertowa

  Nasz adres 

ul. Kordiana 31, 04 - 451 W-wa,
tel. 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Informacja publiczna  

Informacja publiczna

16. 07. 2010


WYBORY SAMORZĄDOWE TUŻ, TUŻ …
Czy Burmistrz Dzielnicy Rembertów chciał podzielić Osiedle Sady Rembertowskie ???

15 marca br. Burmistrz Dzielnicy Rembertów przekazał Prezydent Warszawy propozycję podziału Dzielnicy Rembertów na cztery okręgi wyborcze.
Dalej >>>

_________________________________________________________________________________________

08. 01. 2010


Urząd Dzielnicy Rembertów jako „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne”.
Pogotowie kanalizacyjne na 2010r. wybrane.

Zarząd Dzielnicy Rembertów wybrał firmę, która w 2010r. będzie konserwować rembertowską sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną wraz z trzema przepompowniami ścieków oraz będzie świadczyć usługi pogotowia kanalizacyjnego.

Firma „KOZAK” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe – Zdzisław Kozak, ul. Łęgi 2, 01-329 Warszawa, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Lesznie zrobi to za 32.400,00 zł netto.

O szczegółowym zakresie zleconych prac Zarząd Dzielnicy Rembertów nie informuje mieszkańców (nie umieszcza w załączniku do uchwały Zarządu Dzielnicy Rembertów ani złożonej oferty wykonawcy ani projektu umowy).

Więcej: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/82A8D790-8ED4-473C-9913-56AAC862B1D2,frameless.htm

_________________________________________________________________________________________

08. 01. 2010


Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Kolejne podejście do budowy budynku komunalnego na ul. Cyrulików zakończone fiaskiem.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 29.09.2009 r. uchylającą decyzję z 17.06.2008 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku komunalnego przy ul. Cyrulików 83-85.

Dalej >>>


Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone