Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


Urzad Dzielnicy W-wa Rembertow

mapa Rembertowa

  Nasz adres 

ul. Kordiana 31, 04 - 451 W-wa,
tel. 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Plany miejscowe  

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_uchwalone_rembertow

oraz Urzędu Dzielnicy:
http://www.rembertow.waw.pl/strona-835-Lad+przestrzenny+Miejscowe+Plany+Zagospodarowania+Przestrzennego++obowiazujace.html

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i nasze działania

09. 09. 2010


Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju
obszar od al. Sztandarow i ul. Gawedziarzy na wschod

Radni ze Stowarzyszenia LEPSZY REMBERTÓW informują, że Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju odbędzie się w dniu 13 września br. o godz. 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela 28.
Dalej >>>

_________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Komisji Gosp Przestrzennej 13.09.2010.html

28. 07. 2010


Plan miejscowy Zygmuntówki już niebawem...
Czas na opinię Rady Dzielnicy Rembertów

Radni ze Stowarzyszenia "Lepszy Rembertów" informują, że otrzymali z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zygmuntówka"
Dalej >>>

_________________________________________________________________________________________

28. 06. 2010


Plan miejscowy wschodniej części Starego Rembertowa
Wnioski Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” do planu miejscowego

06.04.2006 r. Rada Warszawy podjęła Uchwałę Nr LXXII/2219/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa
Dalej >>>

_________________________________________________________________________________________

20. 12. 2009


Plan miejscowy Zygmuntowa
wykaz uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Został opublikowany wykaz uwag do mpzp Zygmuntowa i sposób ich rozpatrzenia.
Dalej >>>

Gratulujemy mieszkańcom ul. Kadrowej po obu stronach skrzyżowania z ul. Pacholęcą oraz na odcinku od ul. Magenty do ul. Czwartaków – Państwa uwagi zostały uwzględnione.
Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało w szczegółach po naniesieniu przez projektanta zmian na rysunku planu.
Zostały również uwzględnione m.in. uwagi dotyczące pozostawienia istniejącej szerokości 8 m dla ul. Solferino i nie łączenia ul. Buchalteryjnej z ul. Czwartaków oraz szereg innych, natomiast nie uwzględniono uwago dotyczących ul. Magenta i ul. Czwartaków i pozostawiono je szerokie, m.in. ul. Czwartaków w okolicach pętli autobusowej Mokry Ług.

_________________________________________________________________________________________

13. 10. 2009


Debata lokalna temat: ZYGMUNTÓWKA i MOKRY ŁUG
uwagi do nowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 13 października 2009r. w SP Nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW” zorganizowało kolejne spotkanie z mieszkancami z cyklu "Debata lokalna" TEMAT:  ZYGMUNTÓWKA i MOKRY ŁUG
uwagi do nowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na spotkaniu mieszkancy zapoznali się z treścią projektów oraz skorzystali z pomocy przy pisaniu uwag projektów planów. W wyniku spotkania Stowarzyszenie LEPSZY REMBERTOW zglosiło szereg uwag do projektów planów miejscowych. Uwagi znajdują się w dziale "Naszym zdaniem" w "Działalność srowarzyszenia" szczegóły o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
mpzp Mokry Ług , mpzp Zygmuntowka.


_________________________________________________________________________________________

05. 08. 2009


Ogłoszenie Prezydenta ms. st. Warszawy
O terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), uchwały nr LX/1638/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki oraz uchwały nr XLIV/1394/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr LX/1638/2005 Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...)   czytaj dalej >>>


Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone