Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


strona Urzedu Dzialnicy Rembertow

mapa Rembertowa

 Nasz adres 

ul. Kordiana 31,
04 - 451 Warszawa,
tel. 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

O nas  

Grupa mieszkańców Rembertowa, dla których bliska sercu jest poprawa jakości życia w Dzielnicy, spotkali się 31 marca 2006r. w Rembertowie przy ul. Cyrulików 91/93. Po wymianie doświadczeń i pomysłów postanowili założyć Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW”, którego podstawowym celem będzie podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju Rembertowa.

Wszyscy obecni na zebraniu założycielskim przyjęli statut, wybrali władze stowarzyszenia oraz ogłosili deklarację programową pt. „Manifest Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW”.


 Manifest 

   MANIFEST STOWARZYSZENIA " LEPSZY REMBERTÓW "


"My, mieszkańcy Rembertowa, którym jest bliska sercu poprawa jakości życia w naszej Dzielnicy, postanowiliśmy działać wspólnie tworząc niezależną, niezwiązaną z partiami politycznymi grupę osób pod hasłem "LEPSZY REMBERTÓW - LEPSZE JUTRO".

Pod egidą Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW” staramy się skupić ludzi aktywnych, zaangażowanych społecznie, specjalistów posiadających wiedzę z różnych dziedzin i działających skutecznie. Wśród nas są przedstawiciele Rad Osiedli, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorcy, nauczyciele, urzędnicy, pracownicy samorządowi, pracownicy akademiccy, prawnicy, ekonomiści, menedżerowie, a przede wszystkim mieszkańcy Rembertowa.
Lepszy Rembertów w rozwijającej się Warszawie to nasze podstawowe wyzwanie.

Chcielibyśmy, aby Rembertów nadrobił wreszcie wieloletnie zaniedbania i stała się kameralną, bezpieczną, czystą, estetyczną, zieloną, uporządkowaną, przyjazną mieszkańcom, wygodną do życia dzielnicą Warszawy z zapewnionym sprawnym dojazdem do centrum miasta i sprawną komunikacją zbiorową.

Uważamy, że bez względu na strukturę administracyjną Warszawy, Rembertów powinien być zarządzany sprawnie i fachowo. Władze lokalne powinny szczególną uwagę zwracać na potrzeby lokalnej społeczności i aktywnie reprezentować je w kontaktach z władzami Warszawy, tak aby wygrywać szanse dla Rembertowa.

Jesteśmy grupą osób, które chcą działać dla dobra mieszkańców i rozwoju Rembertowa. Mamy pomysły, z których część już wprowadziliśmy w życie. Szczegóły na naszej stronie internetowej www.lepszyrembertow.pl
Kiedy w naszej Dzielnicy rozglądamy się wokół siebie widzimy ile jest jeszcze do zrobienia. Braki w infrastrukturze – większość mieszkańców nie ma możliwości korzystania z wodociągów, całe obszary jeszcze nieskanalizowane, wiele ulic nieutwardzonych, bez chodników. Dzikie wysypiska śmieci. Postępujący chaos w zabudowie. Powstające nowe osiedla, do których nie ma właściwego dojazdu. Wielokilometrowe korki przy wyjeździe do centrum. Zniszczony dworzec kolejowy. Zaniedbane i brudne przystanki autobusowe.

Nic dziwnego, że mieszkańcy Rembertowa czują, że ich głos nie jest słyszany, rzeczywiste potrzeby nie realizowane, a wiele obietnic władz uważają za frazesy bez pokrycia. Dlatego tak wiele osób nie uczestniczy w wyborach samorządowych do władz Dzielnicy. Zwracamy się do wszystkich mieszkańców Rembertowa.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym dobro Rembertowa leży na sercu. Wymieniajmy się pomysłami i problemami, nie bądźmy bierni, a wspólnie znajdziemy mądre rozwiązania dla lepszego Rembertowa.

"LEPSZY REMBERTÓW" jest otwarty na każdego. Zmieńmy to razem!
Zbudujmy lepszy Rembertów!
"LEPSZY REMBERTÓW - LEPSZE JUTRO"

Mieszkańcy Rembertowa – członkowie założyciele     
Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW”


Jeśli jesteś zainteresowany współpracą kliknij  tutaj.

Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone