Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


strona Urzedu Dzialnicy Rembertow

mapa Rembertowa

 Nasz adres 

ul. Kordiana 31,
04 - 451 Warszawa,
tel.606621052, 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001


27. 07. 2010
Nowe wiadukty na Marsa jeszcze przed EURO 2012, wiosną 2012 ???

Są wyniki otwarcia ofert na przebudowę kolejnego odcinka ul. Marsa.  Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) dokonał otwarcia ofert w przetargu na I etap modernizacji ciągu ulic Marsa-Żołnierska.

Najtańszą ofertę o wartości 71,2 mln zł złożyła firma Intercor z Zawiercia (buduje obecnie wiadukty na Żoliborzu przy Dworcu Gdańskim) i podobnie jak większość oferentów zadeklarowała skrócenie czasu robót o 6 m-cy z 24 do 18 m-cy.
( Oferty złożyło 11 oferentów.  Zobacz >>> )

Jeśli ZMiD uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tj. decyzję łączącą w sobie lokalizację inwestycji, podział nieruchomości i pozwolenie na budowę) i podpisze umowę jeszcze jesienią 2010r. to nową ulica Marsa pojedziemy jeszcze wiosną 2012r.

Pierwszy etap modernizacji Marsa-Żołnierskiej to oszczędnościowa wersja inwestycji: Modernizacja Marsa-Żołnierska.
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Warszawy środki na modernizację ciągu ulic Marsa – Żołnierska były wpisane od 2004 r., ale przy ograniczaniu wydatków w 2008 r. zadanie znalazło się w grupie inwestycji odłożonych na dalszą przyszłość.

W tej sytuacji Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy 4 sierpnia 2009 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” stanowisko w sprawie projektu modernizacji ciągu ulic Marsa-Żołnierska przyjęła jednogłośnie. - Szczegóły w dziale "Naszym zdaniem" w notatce z 04. 08. 2009  Zobacz >>>

W stanowisku stowarzyszenia, biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe, wnioskowały o etapowanie inwestycji i budowę w kolejności:

1) wiaduktu i jezdni zbierająco-rozprowadzających ul. Marsa na odc. od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej, które będą pełnić rolę jezdni głównych do czasu wybudowania estakady,

2) ul. Żołnierskiej (od ul. Marsa do granic miasta),

3) jezdni głównej ul. Marsa (estakady) na odc. od ul. Naddnieprzańskiej do wlotu w ul. Żołnierską,

4) estakady nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków.

W budżecie Warszawy na 2010 r. wydzielono środki na rozpoczęcie I etapu tej inwestycji w kwocie 105 mln zł do wykorzystania w dwa lata.
Roboty będą kontynuacją budowy Trasy Siekierkowskiej po trwającej modernizacji węzła Marsa, której zakończenie jest planowane na koniec 2010 r.

Wynikiem I etapu ma być budowa dwóch jezdni zewnętrznych ul. Marsa – każda po dwa pasy ruchu w każdym kierunku na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej (miejsce zakończenia obecnie prowadzonych robót) do ul. Żołnierskiej, w tym wykonanie dwóch nowych wiaduktów nad torami kolejowymi do Otwocka (po obu stronach istniejącego wiaduktu).

Plan orientacyjny I etapu (zaznaczony na czerwono)  Zobacz >>>

Planowany zakres robót obejmuje rozbiórkę 48 budynków w 25 lokalizacjach (m.in. ul. Naddnieprzańska 25, ul. Marsa 23, 24, 24a, 25, 26, 28, 30, 33, 52, 53, 63, 65, 75, 81, 83, 85, 87, Chełmżyńska 6, 6a),
w tym: 16 budynków mieszkalnych, 14 gospodarczych i 18 handlowo-usługowych, wycinkę drzew, przebudowę infrastruktury, budowę jezdni zewnętrznych ul. Marsa i wiaduktów w ich ciągu, rozbiórkę istniejących wiaduktów i nawierzchni drogowych, przebudowę skrzyżowań ul. Marsa z ul. Chełmżyńską i z ul. Żołnierską, budowę dróg lokalnych dla obsługi zabudowy, budowę oświetlenia, odwodnienia, barier ochronnych, oznakowania, przystanków autobusowych, ekranów akustycznych oraz chodników i ścieżek rowerowych, a także nasadzenia roślin.

Odmiennie niż dla odcinka bliżej ul. Płowieckiej wyburzenia domów mają dotyczyć w przeważającej części budynków po płn.- zach., nieparzystej stronie ul. Marsa, w tym stacji paliw płynnych i gazowych.

Plan sytuacyjny zakresu rozbiórki  Zobacz >>>
 
 
<<<  Powrót      
Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone