Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


strona Urzedu Dzialnicy Rembertow

 Nasz adres 

ul. Kordiana 31,
04 - 451 Warszawa,
tel.606621052, 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001


29. 12. 2009


Modernizacja bez głowy.

Zarząd Dzielnicy nie zmienia standardów.

W czasie robót przy modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5 nie zdjęto starej izolacji z wełny mineralnej – w projekcie napomknięto o tym, ale nie zostało to powtórzone w przedmiarze robót.

...  Dyrekcja szkoły poruszała temat starej waty mineralnej na spotkaniach w czasie trwania robót, ale wełna nie została zdjęta i Pani dyrektor odmówiła podpisania protokołu odbioru robót.
Właściwie to nie wiadomo, dlaczego Wydział Infrastruktury zwraca się do Pani dyrektor o podpis pod protokołem odbioru robót.
Przecież kto inny nadzorował te roboty, co do których wcale nie jestem pewny czy można je zakwalifikować do remontów
(ciekawe czy remont został zgłoszony zgodnie z prawem budowlanym ?)   W dokumentacji posłużono się słowem modernizacja, natomiast w prawie budowlanym jest podział m.in. na remonty i przebudowy.

Na str. 3 listopadowego biuletynu informacyjnego Urzędu Dzielnicy  pochwalono się zakończeniem modernizacji hali i pojawiła się informacja o przeznaczeniu środków pozostałych po przeprowadzeniu przetargu:
wymiana drzwi wejściowych do hali na aluminiowe-przeszklone,
stolarka drzwiowa na zapleczu szatniowym oraz w toaletach armatura i przybory sanitarne.
Te dodatkowe roboty nie zostały uzgodnione z dyrekcją szkoły, tak jak i sam projekt modernizacji sprzed roku. Nie wiadomo czy szklane połacie wytrzymają uderzenia piłek, a armatura i przybory sanitarne w toaletach przy hali nie zostały wymienione.
Dodatkowo dyrekcja Zespołu Szkół Nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5 szacuję na ok. 11,5 tys. zł uszczuplenie dochodów z tytułu zamknięcie hali od września do grudnia br.

W budżecie Dzielnicy Rembertów na 2009 r. na modernizację hali sportowej przy ZS 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5 i zagospodarowanie terenu została przewidziana kwota 1 miliona zł.
Roboty budowlane na dachu i w hali sportowej zostały wykonane od lipca do końca października 2009 r. przez przedsiębiorstwo ogólnobudowlane STOK-BUD T.S. wybrane w przetargu, które zaoferowało 701 tys. zł za wykonanie robót objętych zamówieniem.

Podobno Zarząd Dzielnicy zlecił ekspertyzę, która ma określić czy można pozostawić starą wełną. Jeśli tak, będzie to kolejna ekspertyza w sprawie dachu hali.
Poprzednia została zlecona za 10 248 zł w marcu 2007
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F8EF9CA7-E57D-4064-8DF8-2646290A963D,frameless.htm
W BIP'ie Urzędu Dzielnicy nie można odnaleźć uchwały Zarządu z 2008 r. w sprawie zlecenia projektu – było 32 tys. zł na ten cel w budżecie 2008 r. W lutym 2009 za 6 100 zł zlecono projektantowi wykonanie dokumentacji przetargowej
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/88BD22AE-C716-4803-9B6E-A44656106E37,frameless.htm

 
 
<<<  Powrót      
Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone