KANDYDUJEMY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018

Rozklad jazdy SKM


strona Urzedu Dzialnicy Rembertow
mapa Rembertowa

 Nasz adres 

ul. Kordiana 31,
04 - 451 Warszawa,
tel. 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Aktualności 

Bloki w Rembertowie

 Aktualności 

21. 09. 2018


Mapa okręgów wyborczych 2018 r.

Większa mapa >>>


Okręg 1 - 5 radnych    ...    Zobacz ULOTKĘ >>>

Okręg 2 - 5 radnych    ...    Zobacz ULOTKĘ >>>

Okręg 3 - 6 radnych    ...    Zobacz ULOTKĘ >>>

Okręg 4 - 5 radnych    ...    Zobacz ULOTKĘ >>>

___________________________________________________________________________________________________

20. 09. 2018


Kiedy bezkolizyjne przeprawy przez tory?

Czy tunel powstanie w 2020 r., jak obiecywali dwa lata temu włodarze Dzielnicy Rembertów?

Tunel w Rembertowie

Budowa tunelu w osi ulicy Marsa oraz wiaduktu nad linią kolejową w Kawęczynie jest współfinansowana przez m. st. Warszawę i PKP PLK SA. Strony podpisały w tej sprawie porozumienie 29 listopada 2016 r. W 2017 r. w przetargu na opracowanie projektu obu inwestycji złożono 8 ofert: 6 na projekt wiaduktu w pobliżu ul. Chełmżyńskiej (ceny od 691 tys. do 1,5 mln zł), 2 na projekt tunelu w ciągu ul. Marsa (1,5-2,9 mln zł).
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

Mamy nowe logo - "Słoneczko".

20 września 2018 r. zmieniliśmy nasze logo.

Nowe logo. Przystępując w tym roku do wyborów samorządowych zdecydowaliśmy zmienić nasz wizerunek - logo                                  
Stowarzyszenia Lepszy Rembertów.
Zachowaliśmy koncepcję naszego symbolu, ale nadaliśmy mu nowy wygląd.

___________________________________________________________________________________________________

19. 09. 2018


Publikujemy odpowiedzi na Interpelację w sprawie uciążliwości spowodowanych nadmiernym zapyleniem, powstających w wyniku działalności firmy P.U.H. „PABUD” oraz rampy kolejowej.

Odpowiedzi na nasze pismo z 20 sierpnia 2018 r. które, wysłaliśmy do Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Nasza Radna Pani Agnieszka Kądeja wysłała w dniu 20 sierpnia 2018 r. pismo do Zarządu Dzielnicy Rembertów m. St. Warszawy w związku ze skargami mieszkańców na uciążliwą działalność składu kruszywa i ogólnodostępnej rampy kolejowej. Otrzymaliśmy już odpowiedzi na Interpelację Radnej Pani Agnieszki Kądei.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

18. 09. 2018


Zabudowa. Tylko jaka?

Oddziaływania zabudowy na jakość życia w osiedlu.

A oto przykład ze Starego Rembertowa, gdzie przy wąskiej uliczce Kaletnicza wyrosło osiedle bloków, które już przytłaczają architektonicznie krajobraz, jednak najgorsze może dopiero nastąpić kiedy sprowadzą się mieszkańcy, już widać jak rano wszyscy wyjeżdżają do pracy przez wąskie uliczki, wątpliwe czy wszystkie samochody będą parkować na posesji. Czy wydający zgodę na takie budownictwo zadali sobie trud analizy oddziaływania na jakość życia w osiedlu, takiego zagęszczenia ludzi tam zamieszkujących, czy istniejąca infrastruktura miejska jest do tego dostosowana, znaków zapytania jest więcej. Takich przykładów jak opisany również. Sytuacja powtarza się obecnie w wielu miejscach Rembertowa.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

17. 09. 2018


Wielki plac budowy.

Bloki w Rembertowie

Z niepokojem obserwujemy w Rembertowie, jak kolejne wolne działki, np. po wyburzeniu pojedynczego domku, są zabudowywane budynkami wielorodzinnymi, nawet kilkupiętrowymi blokami. Wyrastają one obok jednorodzinnych domków tworząc zaburzające ład architektoniczny dominanty. Nie mają wiele wspólnego z ładną, lekką architekturą, przykładem „bunkry” budowane przy ul. Księcia Witolda 3 na Nowym Rembertowie. Urząd Dzielnicy wydał inwestorowi pozwolenie na budowę bez powiadamiania właścicieli sąsiednich nieruchomości, mimo że częścią inwestycji jest podziemny garaż do ostrych granic działki. Na nic zdały się protesty mieszkańców tej ulicy i co więcej, część obecnych radnych z Nowego Rembertowa nie ma zastrzeżeń do takiej zabudowy. Niestety, planowana jest kolejna budowa bloku mieszkalnego.
Więcej >>>

Więcej informacji o budynkach wielorodzinnych w Rembertowie wybudowanych od 2015 r. i w budowie, oraz planowanych budynkach wielorodzinnych w zestawieniu publikujemy tutaj.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

27. 08. 2018


Interpelacja w sprawie uciążliwości spowodowanych nadmiernym zapyleniem, powstających w wyniku działalności firmy P.U.H. „PABUD” oraz rampy kolejowej.

20 sierpnia 2018 r. wysłaliśmy pismo do Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.


Banner 4 SLR

Ponad 10 lat temu w związku ze skargami mieszkańców na uciążliwą działalność składu kruszywa i ogólnodostępnej rampy kolejowej Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” zwróciło się do ówczesnych władz dzielnicy z prośbą o podjęcie działań. Jako radni popieraliśmy słuszne wystąpienia mieszkańców oraz dyrektora pobliskiego publicznego przedszkola mające na celu poprawę warunków ich życia w Rembertowie. W latach 2007-2009 była prowadzona liczna korespondencja pomiędzy Urzędem Dzielnicy Rembertów, Stowarzyszeniem „Lepszy Rembertów”, właścicielem firmy „Pabud”, PKP Cargo SA (podmiot odpowiedzialny za rampę kolejową) oraz innymi podmiotami. W wyniku konsekwentnych działań radnych stowarzyszenia oraz zaangażowania ówczesnego zastępcy burmistrza M.B. Hanaka doprowadzono do podjęcia pilnych działań doraźnych i długofalowych. Niestety w 2014 roku problem powrócił – działalność firmy PABUD jest prowadzona na znacznie większą skalę niż w latach poprzednich.
Więcej >>>

A oto odpowiedzi na interpelację Radnej Pani Agnieszki Kądei.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

04. 06. 2018


Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” popiera budowę tunelu.

SLR popiera budowę tunelu drogowego pod linią kolejową łączącego ul. Marsa z al. gen. A. Chruściela „Montera”.

1.
W związku z pojawiającymi się opiniami kwestionującymi zasadność budowy tunelu na połączeniu ul. Marsa i al. gen. A. Chruściela „Montera” Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” w piśmie z 10.10.2016 r. do władz miasta (zastępcy Prezydenta odpowiedzialni za inwestycje, dyrektorzy stołecznych biur, Rada Miasta ) opowiedziało się za jak najszybszym rozpoczęciem inwestycji. Przekazaliśmy informację, że negatywne opinie o budowie tunelu formułowane są, naszym zdaniem, przez wąską grupę mieszkańców i są niekorzystne dla ogółu społeczności naszej dzielnicy. W piśmie z 10.10.2016 r. wymieniliśmy argumenty za szybkim rozpoczęciem prac związanych z budową tunelu, przedstawiliśmy działania naszego Stowarzyszenia w tej sprawie, zaapelowaliśmy do stron porozumienia, czyli PKP i władz miasta o podpisanie dokumentu i realizację zadania w możliwie najkrótszym czasie.
Więcej >>>

2.
W związku z podpisaniem 29.11.2016 r. pomiędzy PKP PLK SA a miastem stołecznym Warszawa umowy w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania tunelu w Rembertowie uznaliśmy, że już na tym etapie należy przekazać ważne informacje z dzielnicy. W piśmie z 5.01.2017 r. zwróciliśmy się do władz miasta oraz PKP o wykorzystanie lokalizacji tunelu pod przystankiem PKP Warszawa Rembertów dla stworzenia węzła przesiadkowego dogodnego dla korzystających z komunikacji publicznej i uwzględnienie w projekcie tunelu ważnych dla mieszkańców rozwiązań dotyczących lokalizacji przystanków autobusowych, chodników, wind, zadaszenia i dróg rowerowych. Zagadnienia te zostały ujęte w przyjętej z inicjatywy naszego Stowarzyszenia uchwale nr 1/2016 z dnia 20.01.2016 r. Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu działającej przy stołecznym Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym w sprawie budowy tunelu drogowego pod torami w ciągu ul. Marsa i al. gen. A. Chruściela „Montera” w Rembertowie.
W piśmie przedstawiliśmy szczegółowe wnioski do projektu.
Więcej >>>

Z uzyskanej odpowiedzi ze stołecznego biura wynikało, że wnioski Stowarzyszenia zostaną uwzględnione przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej budowy tunelu.

Pismo Urzędu Miasta St. Warszawy
Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

___________________________________________________________________________________________________

Inicjatywa członka naszego Stowarzyszenia.

Rewitalizacja mogiły żołnierzy AK znajdującej się na terenie cmentarza parafialnego w Rembertowie.


Członek naszego Stowarzyszenia zaproponował rewitalizację mogiły ziemnej siłami SLR. Planujemy osadzenie ramy granitowej i zamontowanie tablic. Aby nie zaginęła pamięć o żołnierzach AK:
Jan Bienias ps. „Juhas”,
Józef Kostera ps. „Zew”,
nasz webmaster podjął prace projektowe, mające na celu uruchomienie podstrony internetowej.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

30. 01. 2018


Czy tak będzie wyglądał teren wokół ratusza? Trzecia już koncepcja Centrum Lokalnego.

29 stycznia 2018 r. opublikowano informację na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Centrum Lokalne - Chruściela.
Więcej >>>

___________________________________________________________________________________________________

14. 01. 2018


Feryjne zajęcia specjalistyczne „Zima w mieście 2018” Dzielnica Rembertów.

15 – 28 stycznia 2018 r. Instytucje, które przygotowały propozycje w ramach Zimy w mieście.

Aquapark Wesolandia ul. Wspólna 4 Warszawa - Wesoła
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa ul. Gawędziarzy 8
Dom Kultury Rembertów ul. Komandosów 8
Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14

Informacja na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy al. gen. A. Chruściela 28

<      <<<   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009     >>>      >  

Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone