Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


Urzad Dzielnicy W-wa Rembertow

mapa Rembertowa

  Nasz adres 

ul. Kordiana 31, 04 - 451 W-wa,
tel.606621052, 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Plany miejscowe  28. 06. 2010Plan miejscowy wschodniej części Starego Rembertowa

Wnioski Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” do planu miejscowego06.04.2006 r. Rada Warszawy podjęła Uchwałę Nr LXXII/2219/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A28AA4ED-075B-40EA-A72B-F1B8C9DB9A13,frameless.htm

Nazwa planu jest myląca, ponieważ obszar objęty planem to tylko wschodnia część Starego Rembertowa, tzn.
obejmuje on Akademię Obrony Narodowej, osiedla Polanka i Stary Rembertów - Kolonia poza terenem między ul. Gawędziarzy a al. Chruściela, który jest objęty obowiązującym miejscowym planem obszaru al. Gen. A. Chruściela "Montera".
Granica planu terenu Starego Rembertowa to ul. Cyrulików, ul. Gawędziarzy, al. Sztandarów, wschodnia granica m.st. Warszawy.

28.05.2008 r. ukazało się obwieszczenie Prezydent Warszawy o rozpoczęciu formalnej procedury   zobacz >>>
Do 30.06.2008 r. każdy mógł składać wnioski do planu miejscowego.
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” złożyło następujące wnioski ...   zobacz >>>

<<< Powrót
Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone