Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


Urzad Dzielnicy W-wa Rembertow

mapa Rembertowa

  Nasz adres 

ul. Kordiana 31, 04 - 451 W-wa,
tel.606621052, 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Plany miejscowe  09. 09. 2010


Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

13 września 2010 r.  Sala Kolumnowa  Urzędu Dzielnicy Rembertów godz. 16.00


Radni ze Stowarzyszenia LEPSZY REMBERTÓW informują, że Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju odbędzie się w dniu 13 września br. o godz. 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela 28.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Opiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stary Rembertów”.

5.  Sprawy różne.


Projekt mpzp obszaru Stary Rembertów, który będzie przedmiotem prac Komisji -  zobacz >>>

<<< Powrót
Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone